Eenmalige donaties/Sponsoracties

Voor al onze plannen is natuurlijk geld nodig... De families betalen op dit moment niets voor de informatie en hulp die we bieden. Aangezien we nog steeds i n de fase zitten waarbij we de ouders eigenlijk eerst over de streep moeten trekken, willen we dat zeker voorlopig nog zo laten. We merken dat de drempel voor velen al hoog is en die willen we niet nog hoger maken door een financiële bijdrage te vragen.

Indien u ons wilt steunen met een donatie, kunt u die storten op bankrekening nummer
NL59 INGB 0005 7896 64, t.n.v. Stichting Proyecto Yannick, te Arnhem. Ook kunt u via de mail contact met ons opnemen om ons te machtigen.
 
Elke financiële bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom!

Overweegt u om iets te organiseren ten gunste van Proyecto Yannick, zoals bijvoorbeeld een sponsorloop, etentje of andere activiteit? Neem dan gerust contact met ons op!

Direct doneren via Paypal is ook mogelijk!