Doelstelling

De doelstelling van Stichting Proyecto Yannick is het informeren, ondersteunen, stimuleren en begeleiden van personen (kinderen, jongeren, volwassenen) met Downsyndroom (of een handicap met raakvlakken daaraan) in Celendín en omgeving, alsmede aan hun ouders, opvoeders, begeleiders en omgeving (onderwijzers, therapeuten, artsen, werkgevers etc.) met als doel dat zij zich zo goed mogelijk ontwikkelen en daardoor zo volledig mogelijk deel uit kunnen maken van de maatschappij.