Werkwijze

Stichting Proyecto Yannick probeert de situatie van mensen met Downsyndroom (en handicaps met raakvlakken daaraan) te verbeteren door het geven van informatie, zowel aan de mensen zelf en hun omgeving, alsook aan de maatschappij in het algemeen, om de beeldvorming positief te beïnvloeden en met name ook een reëel beeld te geven.

Door het organiseren van cursussen en lezingen over onderwerpen met betrekking tot Downsyndroom en andere handicaps, gericht op diverse groepen van betrokkenen (zowel professioneel als informeel), proberen we de kennis te vergroten.

Daarnaast ondersteunen we met individuele bijlessen, therapieën en early stimulation en proberen we de omgeving van het kind, jongere en/of volwassene te stimuleren om ook bij de ontwikkeling betrokken te zijn.

We zijn begonnen in Celendín en hebben ons in eerste instantie alleen op de kinderen daar gericht. Echter in de afgelopen jaren is gebleken dat de doelgroep Celendín te klein is en dus hebben we ons werkgebied in Peru uitgebreid. Daarnaast zijn we ook veel meer gaan samenwerken met andere organisaties in Peru en Nederland.

De BVK-methode van Peter Lauteslager en de Leespraat-methode van de stichting SCOPE, beiden gericht op een samenwerking tussen een specialist en de ouders om samen tot een goede ontwikkeling van het kind te komen, zijn hier goede voorbeelden van.

Daarnaast hebben we in Lima onder andere contact met een aantal specialisten op het gebied van fysiotherapie en werken we samen met de stichting FamilyDown. In Cajamarca werken we veel samen met de stichting Unión Down Cajamarca. Door de handen ineen te slaan staan we sterker, en kunnen we meer bereiken. We hopen in de toekomst die samenwerking verder uit te breiden.